☰
Közösségi linkek Facebook Instagram YouTube
Adatvédelmi tájékoztató

A Mosttandem.hu (továbbiakban: Adatkezelő) tandemugrásra online jelentkezések tevékenységével kapcsolatban kezeli a jelentkezők (továbbiakban: Felhasználók) személyes adatait, kizárólag a jelentkezések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak a webáruházban kezelt személyes adatait.

Az adatkezelő elérhetősége: +36-70-287-0222, info@mosttandem.hu

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felasználó jelentkezéskor kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

Az érintettek köre: tandemugrásra jelentkezők

A kezelt adatok köre: a felhasználók által a jelentkezés során megadott az ugrás teljesítéséhez szükséges adatok: Megrendelő neve, Megajándékozott neve (ajándékutalvány esetén), Elérhetőség (telefon, email), Ugró súlya, Ugró magassága, Ugrás tervezett dátuma.

Az adatgyűjtés célja: a jelentkezések rögzítése és megvalósíthatóságuk elbírálása.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: - A Mosttandem.hu tulajdonosa: László Péter

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt olvasható: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)

Tandemugras.com
Telefon: +36-70-287-0222
E-mail: info@tandemugras.com
11773188-05367485 (OTP, László Péter)
Elsődlegesen kérlek, telefonon egyeztessük a
tandemugrással kapcsolatos részleteket, az
időpontot, illetve tisztázzuk az esetlegesen
felmerülő kérdéseidet.